Strasbourg Nice Ajaccio Bastia Lille Dijon Lyon Marseille Montpellier Bayonne Bordeaux Toulouse Clermont- Ferrand Nantes Rennes Rouen Tours Paris